“Dua të mësoj filozofinë”, i tha studenti… “Pranohesh vetëm nëse i përgjigjesh saktë kësaj pyetje logjike”, i tha i urti

©Wikipedia Commons

Një herë një djalë i ri shkoi te një burrë indian i njohur për urtësinë e tij. Ai shkoi tek ai dhe i tha: “Kam ardhur te ti sepse dua të studioj Vedat.”

I urti e pyeti: “A e dini sanskritishten?”

“Jo”, u përgjigj i riu.

I urti e pyeti përsëri: “A keni studiuar ndonjë filozofi indiane?

I riu tha me besim: “Jo, por sapo mbarova doktoraturën në Harvard mbi logjikën Sokratike. Tani, do të doja ta përfundoja arsimin tim me pak studim të Vedave.”

Burri i urtë u përgjigj: “Unë dyshoj se jeni gati të studioni Vedat. Është njohuria më e thellë e njohur ndonjëherë. Por nëse ende dëshironi të studioni, atëherë unë jam i gatshëm t’ju testoj në logjikë dhe nëse e kaloni atë test, atëherë unë do t’ju mësoj Vedat.”

Djali i ri ra dakord.

I urti ngriti dy gishta dhe tha: “Dy burra zbresin nga oxhaku. Njëri del me fytyrë të pastër dhe tjetri me fytyrë të pistë. Cili e lan fytyrën?”

Djali i ri shikoi me habi zotërinë dhe tha: “A është kjo vërtet një provë logjike?”

Urtaku tundi kokën në shenjë miratimi.

“Ai me fytyrë të ndyrë e lan fytyrën.” – u përgjigj i bindur i riu.

I urti u përgjigj: “Gabim. Ai me fytyrë të pastër lan fytyrën.

Shqyrto logjikën – Ai me fytyrën e ndyrë shikon atë me fytyrë të pastër dhe mendon se fytyra e tij është e pastër. Ai me fytyrë të pastër shikon atë me fytyrë të ndyrë dhe mendon se fytyra e tij është e pistë. Pra, ai me fytyrë të pastër e lan fytyrën.”

I riu u përgjigj: “Shumë e drejtë. Ju lutem më jepni një mundësi tjetër.”

I urti mban përsëri dy gishtat lart dhe tha: “Dy burra zbresin nga një oxhak. Njëri del me fytyrë të pastër dhe tjetri me fytyrë të pistë. Cili e lan fytyrën?”

I riu u përgjigj: “Por ne e kemi vërtetuar tashmë këtë. Ai me fytyrë të pastër e lan fytyrën.”

Urtaku u përgjigj: “Përsëri gabim. Secili prej tyre e lan fytyrën.

Shqyrto logjikën – Ai me fytyrë të pastër shikon atë me fytyrë të ndyrë dhe mendon se fytyra e tij është e pistë. Pra, ai me fytyrë të pastër e lan fytyrën. Kur ai me fytyrë të ndyrë e sheh atë me fytyrë të pastër të lajë fytyrën, lan edhe ai fytyrën. Pra, secili lan fytyrën.”

“Nuk e kam menduar këtë.. Është tronditëse për mua që mund të bëj një gabim në logjikë. Ju lutem më provoni përsëri.”, u përgjigj i riu.

I urti mban përsëri dy gishtat e tij dhe tha: “Dy burra zbresin nga oxhaku. Njëri del me fytyrë të pastër dhe tjetri me fytyrë të pistë. Cili e lan fytyrën?”

Djali i ri u përgjigj me fytyrë të hutuar: “Secili lan fytyrën”.

I urti u përgjigj: “Gabim. Asnjëri nuk e lan fytyrën.”

Shqyrto logjikën – Ai me fytyrën e ndyrë shikon atë me fytyrë të pastër dhe mendon se fytyra e tij është e pastër. Ai me fytyrë të pastër shikon atë me fytyrë të ndyrë dhe mendon se fytyra e tij është e pistë. Por kur ai me fytyrë të pastër, sheh se ai me fytyrë të pistë nuk e lan fytyrën, as ai nuk e lan fytyrën. Pra, asnjëri nuk e lan fytyrën.”

Djali i ri u dëshpërua dhe tha: “Të lutem më jep edhe një shans.”

I riu i dëshpëruar, megjithatë, kur i Urti ngriti dy gishtat përsëri dhe tha: “Dy burra zbresin nga oxhaku. Njëri del me fytyrë të pastër dhe tjetri me fytyrë të pistë. Cili e lan fytyrën?”

I riu u përgjigj: “Asnjëri nuk e lan fytyrën”.

I urti buzëqeshi dhe tha: “Përsëri gabim. A e shihni tani pse logjika është një bazë e pamjaftueshme për të studiuar Vedat?

Më thuaj, si është e mundur që dy burra të zbresin nga i njëjti oxhak dhe njëri të dalë me fytyrë të pastër dhe tjetri me fytyrë të pistë? Nuk e shikon? E gjithë pyetja është marrëzi, boshe.

Nëse e kaloni gjithë jetën duke u përpjekur t’u përgjigjeni pyetjeve të marra, të gjitha përgjigjet tuaja do të jenë gjithashtu të marra.”