“Numëro sa para kam”, i tha llogaritarit personal… Përgjigjja që mori e sëmuri tregtarin…

©Wikimedia Commons

Një herë në një fshat, jetonte një tregtar që punonte shumë.

Një ditë, ai thirri llogaritarin e tij dhe i tha: “Njehso sa para kam dhe për sa kohë do të mjaftojnë?”

Pas disa ditësh, kontabilisti erdhi me llogaritë dhe i tha tregtarit: “Sipas shpenzimeve të tua të bëra tani, nëse mbetet e njëjtë dhe edhe nëse nuk ka të ardhura nga sot e tutje, atëherë edhe dy brezat e tu të ardhshëm mund të hanë”.

Tregtari u trondit. Ai tha: “Atëherë çfarë do të ndodhë me brezin e tretë apo të katërt?”

Që nga ajo ditë, tregtari filloi të mendonte për ta dhe u sëmur. Ai mori shumë trajtime, por ende nuk pati lehtësim.

Një ditë një shok tregtar erdhi ta takonte dhe pa që miku i tij nuk ishte mirë dhe dukej i shqetësuar. Kështu që shoku e pyeti arsyen për shqetësimin e tij. Tregtari ia rrëfeu: “Edhe pasi fiton kaq shumë, nuk ka asgjë për brezin e tretë apo të katërt.”

Miku i tij e kuptoi problemin e tij dhe tha: “Një murg jeton në distancë të këtij fshati dhe nëse i çoni ushqim në mëngjes, atëherë sëmundja juaj do të shërohet”.

Të nesërmen tregtari arriti te murgu me ushqim. Murgu e priti me respekt dhe e thirri dishepullin e tij dhe i tha: “Tregtari na ka sjellë ushqim”.

Dishepulli u përgjigj: “Për sot, dikush tjetër na ka dhënë tashmë ushqim”.

Duke dëgjuar këtë murgu, i tha tregtarit: “Më falni, por dikush tashmë ka dhënë ushqimin e sotëm, kështu që ne nuk mund ta pranojmë ushqimin tuaj. Rregulli ynë është të pranojmë vetëm një vakt, i cili jepet herët në mëngjes, e pranojmë atë dhe nuk duam më. Kerkoj falje.”

Tregtari tha: “A mund ta sjell nesër?”

Kësaj murgu iu përgjigj: “Nuk mendojmë sot, për nesër. Kur të vijë e nesërmja, atëherë Zoti do ta dërgojë vetë.”

Tregtari u nis për në shtëpinë e tij. Gjatë gjithë rrugës ai vazhdoi të vriste mendjen për atë që tha murgu dhe mendonte se murgu nuk shqetësohet as për të nesërmen ndërsa ai vetë po shqetësohej për brezin e tretë dhe të katërt.

Tregtari e kuptoi këtë ndryshim të madh, i largoji të gjitha shqetësimet e tij të kota dhe filloi të jetonte i lumtur.