“Pse lodrat janë të gjitha të njëjta por çmimet ndryshojnë shumë?, e pyeti mbreti… “Provo t’u vendosësh një tub në vesh…”, u përgjigj tregtari!

©shutterstock

Një zotëri udhëtonte shumë, e në udhëtimet e tij mbahej sepse shiste lodra.

Një ditë ai arriti në një mbretëri ku mësoi se mbretit të asaj mbretërie i pëlqente të shihte lodra të reja.

Ai shkoi në pallatin e mbretit ku po mbahej gjykata. Shitësi i lodrave tha: “Sot do t’ju tregoj lodra që nuk i kishit parë kurrë më parë.”

Mbreti e lejoi atë të paraqiste lodrat e tij në gjykatë.

Shitësi i lodrave nxori nga kutia e tij tre lodra të cilat dukeshin si figura njerëzore dhe i vendosi përballë Mbretit dhe tha: “Këto lodra janë shumë të veçanta në vetvete. Edhe pse duken njësoj, në fakt janë shumë të ndryshme.”

Ai tregoi lodrat një nga një dhe tha: “Vlera e së parës është njëqind mijë monedha ari, vlera e të dytës është një mijë monedha ari dhe vlera e së tretës është vetëm një monedhë ari.”

Mbreti i shikoi ato tre lodra me shumë kujdes, por nuk kishte dallim në pamje dhe mendoi pse ka kaq shumë ndryshim në çmim!

Në pamundësi për të gjetur ndonjë ndryshim, Mbreti u kërkoi ministrave të tij që të gjenin ndryshimin. Ministrat i shikonin ato lodra nga të gjitha anët, por nuk mund ta zgjidhnin misterin.

Atëherë Mbreti pyeti Priftin (Mësuesin) Mbretëror. Prifti i shikoi ato lodra me shumë kujdes dhe urdhëroi të sillnin tre tubë thithës.

Kur erdhën tubat, prifti vendosi tubin në veshin e lodrës së parë, të gjithë panë që tubi hyri drejt e në stomak dhe pas pak buzët e lodrës lëvizën dhe më pas u mbyllën.

Tani, ai vuri tubin në veshin e lodrës tjetër dhe këtë herë të gjithë panë se tubi doli nga veshi tjetër dhe nuk ndodhi asnjë lëvizje tjetër.

Duke parë këtë, kurioziteti i të gjithëve po shtohej se çfarë do të ndodhte më pas.

Tani prifti vendosi tubin në veshin e lodrës së tretë dhe goja u hap menjëherë dhe vazhdimisht lëvizte sikur donte të thoshte diçka.

Duke parë këtë Mbret e pyeti priftin mbretëror: “Çfarë është e gjithë kjo dhe pse ka kaq shumë ndryshim në çmimin e këtyre lodrave?”

Prifti u përgjigj:

“Një person me karakter e mban gjithmonë për vete atë që ka dëgjuar. Dhe vetëm pasi i konfirmon, ai hap gojën. Kjo është madhështia e tij. Kjo është njohuria që marrim nga lodra e parë dhe kjo është arsyeja pse vlera e saj është njëqind mijë monedha ari.

Disa njerëz janë gjithmonë të përqëndruar në vetvete, shohin vetëm punët e tyre, dhe injorojnë gjithçka. Ata nuk kanë asnjë dëshirë për ndonjë vëmendje apo vlerësim nga të tjerët. Njerëz të tillë kurrë nuk i bëjnë keq askujt. Kjo është njohuria që marrim nga lodra e dytë dhe kjo është arsyeja pse vlera e saj është një mijë monedha ari.

Disa njerëz të tjerë janë të dobët në vesh dhe kanë gojë të lëshuar. Sapo dëgjojnë ndonjë gjë, ata do t’u tregojnë të gjithë njerëzve përreth tyre pa u përpjekur as të dinë nëse është e vërtetë apo gënjeshtër dhe përhapnin njohuri të rreme në shoqëri. Kjo është arsyeja pse vlera e tij është vetëm një monedhë.”