7 Gjërat që Njerëzit e Sigurt në Vetvete i Thonë Gjithmonë

©shutterstock

Nga të gjitha tiparet që një person mund të zotërojë, kjo mund të jetë shumë e lidhur me suksesin.

Në biznes, kjo ndihmon një person të ndërmarrë rreziqe dhe të ndjekë mundësi. Dhe krahasuar me njerëzit e pasigurt, ata që janë të sigurt perceptohen si më tërheqës dhe priren të kenë një rreth më të madh të marrëdhënieve me cilësi të lartë.

Përse vetëbesimi është kaq tërheqës? Së pari, është e rëndësishme të bëni dallime për atë që vetbesimi nuk është. Nuk është kokëfortësi apo ndjenjë e të qenurit më mirë se të tjerët. Përkundrazi, është një besim i qetë në aftësinë e dikujt pa kryelartësi që rezulton në arrogancë.

Këtu janë llojet e gjërave që do të dëgjoni nga njerëz me të vërtetë të sigurt.

“Unë nuk do të shqetësohem për këtë.”

Shkoni te një mik i besueshëm me një listë “po sikur-esh” ose arsye pse diçka mund të dalë keq dhe me shumë mundësi ju do të dëgjoni këtë lloj sigurie. Kjo është për shkak se njerëzit e sigurt në përgjithësi nuk shqetësohen. Ata e kuptojnë që edhe nëse diçka nuk shkon mirë, ata mund ta përballojnë atë. Është ajo ndjenja e sigurisë brenda individit që pavarësisht se çfarë ndodh – mirë apo keq – ata do ta përballojnë.

“Arrije atë.”

Së bashku me mungesën e ankthit vjen një ndjenjë optimizmi. Njerëzit me të vërtetë të sigurt presin që gjëra të mira të ndodhin. Në të njëjtën kohë, rekordi i tyre për marrjen e vendimeve të mira do të thotë se ata gjithashtu posedojnë aftësinë për të gërshetuar pozitivitetin e tyre me të menduarit realist.

“Realizimi i kësaj në këtë mënyrë funksionon për mua.”

Individët e sigurt dhe me vetbesimnuk ndjehen të detyruar të pajtohen për të fituar pranimin nga të tjerët. Kjo është bukuria qendrore e besimit – vetëbesimi yt i bën të tjerët të duan të ju ndjekin.

“Pse jo unë?”

Në vend që të presin për mundësinë tjetër, njerëzit e sigurt e kërkojnë atë. Ndoshta po ndërton marrëdhëniet e duhura, duke kërkuar promovim ose duke bërë një kërcim tjetër besimi. Këta njerëz kanë një vizion për të ardhmen dhe hartojnë rrugën e tyre për të arritur atje.

“Duhet të të them diçka.”

Njerëzit e sigurt kanë një qëndrim kur bëhet fjalë për çështje të drejta dhe të gabuara, por posedojnë mençurinë për të kuptuar se për cilat beteja ia vlen të luftohet. Kjo do të thoshte, se ata do të tërhiqen me mirësjellje nëse rezultojnë gabim, sepse janë mjaft të sigurt për të konsideruar pikëpamje të tjera ndryshe prej të tyre.

“Më trego më shumë.”

Njerëzit e sigurt dëgjojnë shumë më tepër sesa flasin, janë natyrisht kureshtarë dhe shprehin një interes të vërtetë për të tjerët. Në të kundërt, ata që monopolizojnë bisedat ose mburren kanë diçka për të provuar dhe po maskojnë pasigurinë.

“Mund të më ndihmoni?”

Të gjithë kanë dobësi, por ata me vetbesim nuk kanë frikë t’i pranojnë ato. Në vend që të shqetësohen se çfarë do të mendojnë të tjerët nëse kërkojnë ndihmë, njerëzit e sigurt janë më të interesuar për vetë-përmirësimin, fitimin e aftësive të vlefshme dhe kryerjen e një pune të mirë.