E Keqja ose e Mira që u Bën të Tjerëve, Herët apo Vonë do të Kthehet tek Ti

Çdo veprim shoqëron një pasojë pozitive ose negative. Është një ligj universal ndaj të cilit ne të gjithë jemi nënshtruar, me vetëdije ose pa vetëdije dhe shumë vetë e quajnë: karma.

Termi me të vërtetë do të thotë “veprim” dhe i referohet të folurit, mendor dhe fizik, në të vërtetë të gjitha ato gjëra që lidhen me “të bërit”.

Çfarëdo që bëjmë, të mirë apo të keqe, kthehet në të njëjtën mënyrë. Kjo ndodh sepse universi, nëpërmjet këtij ligji të shkakut dhe efektit, duhet të krijojë një ekuilibër midis gjërave. Për këtë arsye, kur i dëmtojmë të tjerët, e gjejmë veten duke paguar çmimin.

Karma, pra, e kthen atë që kemi bërë. Nëse veprimet tona i bëjnë të tjerët të vuajnë, ne do ta gjejmë veten një ditë duke përjetuar të njëjtën dhimbje. Nëse, nga ana tjetër, ne jemi njerëz që janë të drejtë dhe besnikë ndaj të tjerëve, atëherë kjo është ajo që do t’na bëjnë edhe neve kur të vijë momenti.

karma koncept

Kjo forcë e padukshme, pra, duhet të imagjinohet si një zinxhir i formuar nga hallka energjie: secila hallkë është e lidhur me tjetrën nëpërmjet veprimeve dhe pasojave të tij. Pesha e këtij zinxhiri ndryshon sipas asaj që kemi mbledhur: e rëndë nëse kemi mbjellë gjëra negative, e lehtë si drita nëse kemi bërë pozitive.

Pra, sa herë që ballafaqohemi me një udhëkryq, mendojmë mirë për efektet nëse zgjedhim një rrugë dhe jo një tjetër, sidomos duke pasur gjithnjë parasysh se të nesërmen e vendimit tonë do të ketë pasoja mbi jetën tonë.