Metodat Inteligjente të Llogaritjeve që e Bëjnë Fëmijën Tuaj Gjeni Matematike

Mbledhje, zbritje, shumëzim. Këto fjalë na çojnë menjëherë në klasën e matematikës. Dhe edhe nëse kjo klasë është vetëm një kujtim për ne, ka akoma gjëra të ndryshme që duhet t’i numërojmë ose zgjidhim në jetën tonë të përditshme.

Fëmijët tanë thjesht kanë nevojë për një mënyrë për t’u përshtatur me mësimet e matematikës më shpejt dhe më me lehtësi. I gjithë ky proces mund të bëhet më tërheqës nëse përdorim disa truke. Dhe, jo nuk po flasim për mashtrimin “qen më hëngri fletoren e detyrave të shtëpisë”.

Në vend të kësaj, ne me kënaqësi do të ndajmë me ju disa sekrete matematikore, në mënyrë që fëmija juaj t’i mësojë ato me lehtësi. Është më mirë të shkoni të merrni një copë letër përpara se të filloni, pasi mund të keni dëshirën t’i provoni edhe vetë këto.

Shumëzimi me 9, duke përdorur duart tuaja

 

Vendosni duart para jush. Mendoni se çdo gisht ka numrin e vet.

Si shembull, le të themi se duhet të zgjidhni 4 × 9. Gjeni numrin 4 dhe përkulni gishtin.

Tani numëroni të gjithë gishtat në të majtë të gishtit të përkulur dhe në të djathtë të gishtit të përkulur. Në të majtë kemi një 3, në të djathtë kemi një 6.

 

Tani bashkoni këto numra. 36 është përgjigjja e saktë.

Shumëzimi i numrave 3 shifror

Si shembull, le të themi se ju duhet të zgjidhni sa bëjnë 652×6. Ju mund të vizatoni një tabelë dhe të shkruani numrat si në figurën e mësipërme.

Shumëzoni secilën shifër një nga një me 6 nga dhe shkruani rezultatin në tabelë.

  • 6 × 6 = 36
  • 5 × 6 = 30
  • 2 × 6 = 12

Tani shtoni numrat së bashku, duke lënë të parët dhe të fundit të pandryshuar. Numri që rezulton do të jetë përgjigjja.

Shumëzimi i numrave të mëdhenj

Si shembull, le të themi që ju duhet të llogaritni se sa bëjnë 7 × 531. Mund të jetë më e lehtë për t’u shumëzuar, nëse e ndani numrin e madh në rrumbullakosje (dhjetëshe, qindëshe). Mundohuni t’i bëni sa më të vegjël.

Shumëzimi me 12

Shumëzojeni numrin origjinal me 10, pastaj mblidheni dy herë dhe mblidhini numrat së bashku për të marrë përgjigjen tuaj.

Llogaritja e 15%

Nëse po përpiqeni të zbuloni 15% e një numri, së pari duhet të gjeni 10%. Le të marrim si shembull numrin 400. Zhvendosni pikën dhjetore një karakter në të majtë. Pjesëtojeni këtë numër me 2 dhe shtojani rezultatin numrit 40. Përgjigja në këtë rast është se 60 është 15% i 400.

Shtimi i numrave 3 shifror

Numrat 3-shifror janë më të lehtë për tu llogaritur kur ato ndahen në pjesë. Shtoni qindëshet dhe dhjetëshet veç e veç.

Shumëzimi me 9

Mund të shumëzoni me 10 nëse duhet të shumëzoni me 9. Vetëm mos harroni të zbrisni numrin origjinal nga rezultati për të marrë përgjigjen e saktë.