12 Dallimet Ndërmjet Njerëzve të Mirë dhe Njerëzve që Shtiren si të Mirë

1. I mirë është ai që bën një akt mirësie; i shtirë është kur ia thua dikujt mëpas.

2. I mirë është kur je i vërtetë; i shtirë është kur je i pasinqertë.

3. I mirë është ai që interesohet vazhdimisht për dikë; i shtrirë është kur e heq qafe duke dërguar një çek.

4. I mirë je kur je person i këndshëm; i shtirur kur po përpiqesh të jesh një mik.

5. I mirë është ai që përgjigjet kur e telefonojnë; i shtirur kur bën sikur të mbytën punët.

6. I mirë është ai që gjendet aty kur të tjerët kanë nevojë; i shtirur kur gjithnjë dëshiron të jesh atje.

7. I mirë është ai që shkon kudo me portofol me vete; i shtirur është ai që dëshiron të futet në të.

8. I mirë është kur je i sjellshëm; i shtirë kur je i sjellshëm në një lloj mënyre.

9. I mirë kur e pranon një filxhan kafeje; i shtirur është kur gjithmonë e në çdo rast e ofron një të tillë.

10. I mirë kur i dëgjon historitë e tua; e shtirë është gjithmonë të tregosh gjithmonë vetëm histori.

11. I mirë është ai që është i gjindshëm gjithnjë; i shtirur është ai që është vetëm atëherë kur i përshtatet.

12. I mirë është duke dhënë një dorë; i shtirë kur jep një dhuratë.

13. I miri të thotë përshëndetje; i shtiruri gjithmonë mirupafshim.