Një Grua e Mençur Dallon nga një Grua Inteligjente! Këto Detaje Bëjnë Diferencën…

Reuters/Charles Platiau

Mund të duken e njëjta gjë, të bukura e të zgjuara por në fakt ndryshojnë. Këto detaje bëjnë diferencën.

Një grup psikologësh hasën 8 dallime mes një gruaje të mençur nga një gruaje inteligjente:

Kur një grua inteligjente zbulon një gabim të kryer nga partneri i saj, ajo shpesh do t’ia tregojë atij deri në frazën fatale: “Unë të thashë!”.

Përkundrazi, një grua e mençur do ta mbështesë, dhe ndonjëherë madje do të bëjë sikur nuk ka ndodhur asgjë.

Në një situatë krize, një grua inteligjente do të marrë frenat e çështjes dhe do t’i mësojë burrit të saj se si të jetojë siç duhet. Një grua e mençur do t’i tregojë rrugën që duhet ndjekur dhe do ta udhëheqë atë për më të mirën.

Një grua inteligjente do të kërkojë që fëmijët e saj të edukohen e të jenë të përgatitur. Gratë e mençura dëgjojnë dëshirat e fëmijëve të tyre, pa u imponuar.

Në vendin e punës, një grua inteligjente do të përpiqet të bëjë më të mirën për të qenë më mirë se të tjerët dhe të mos bëjë gabime.

Gruaja e mençur do të krijojë një atmosferë të ngrohtë dhe mikpritëse me ata që ka rreth vetes.

Gruaja inteligjente do të përpiqet të ndërhyjë në jetën e të tjerëve, duke përhapur këshilla dhe mendime që askush nuk ia ka kërkuar.

Një grua e mençur nuk ndërhyn, por do t’i bëjë të tjerët të kërkojnë vetë ndihmën e saj.

Një grua inteligjente do të luftojë për rezultate dhe do ta bëjë të qartë pavarësinë e saj. Një grua e mençur do të mësojë të buzëqeshë përballë kritikave.

Ajo gjithmonë do të bëjë sipas mënyrës që e sheh më të përshtatshme dhe do e bëjë plot dashuri.

Një grua inteligjente do të dëshirojë të ndryshojë botën dhe gjithçka rreth saj. Një grua e mençur do të fillojë duke ndryshuar veten dhe duke pranuar të tjerët siç janë.

Gruaja inteligjente do të mendojë se janë të lumtur ata që kanë të drejtë. Një grua e mençur e di që nuk është arsyeja që bën të lumtur.

Këto janë disa dallime që ka një grua inteligjente nga një grua e mençur.