Kjo Shkollë Spanjolle u Mëson Djemve Punë Shtëpie, dhe Nismën po e Vlerësojnë të Gjithë

Hekurosja, qepja dhe gatimi janë detyra themelore që shumica e njerëzve i mësojnë në shtëpi. Por është krejtësisht e ndryshme kur një shkollë e ofron këtë si një kurs shtesë, në mënyrë që nxënësit, veçanërisht djemtë, të ndërtojnë vlera në lidhje me barazinë gjinore dhe të thyejnë stigmat me të cilat ballafaqohen kur bëhen këto aktivitete. Kjo është ajo që Shkolla e Spanjolle Montecastelo u mëson studentëve të saj nën sloganin, “Barazia mësohet me të vepruar”.

Ne jemi interesuar për çdo detaj të kësaj iniciative, dhe vendosëm ta ndajmë atë për të motivuar institucionet dhe fëmijët e tjerë për ta praktikuar atë.

Punë shtëpie pavarësisht nga gjinia

Në vitin 2018, shkolla, e vendosur në qytetin e Vigo, njoftoi se ndër lëndët e tjera do të përfshinte edhe mësime në ekonominë shtëpiake. Gjatë këtyre mësimeve studentët meshkuj do të mësonin të bënin punë si hekurosja, qepja, gatimi dhe aktivitete të tjera manuale si zdrukthtaria, muratura, dhe pajisjet hidraulike dhe elektrike.

Mësuesit dhe prindërit bashkëpunojnë dhe udhëzojnë nxënësit.

Të gjitha mësimet jepen vullnetarisht nga mësuesit dhe përfaqësuesit e kampusit të shkollës dhe gjithashtu nga disa nga prindërit e po të njëjtëve studentë.

“Në shtëpi janë dy vetë.”

Gabriel Bravo, koordinatori i institucionit, shpjegoi se të gjitha aktivitetet u kryen sepse “U duk shumë e dobishme që studentët tanë të mësojnë t’i kryejnë këto detyra në mënyrë që, kur të krijojnë një familje, duke filluar me dijeninë se një shtëpi përbëhet nga dy vetë dhe nuk është vetëm punë e gruas pastrimi, gatimi dhe hekurosja. Kjo do t’i lejojë ata të bëhen të vetëdijshëm dhe të mësojnë t’i shërbejnë vetes në shtëpi “.

Empatia drejt arritjes së barazisë gjinore

Ideja u lind kur administrata e shkollës po kërkonte mënyra për të promovuar kriteret e barazisë gjinore për studentët e tyre. Projekti iu komunikua pastaj prindërve dhe studentëve.

Prindërit qenë ata që nuk kishin ndonjë shqetësim rreth pranimit të idesë, ndërsa studentët ishin të pakënaqur kur dëgjuan për qepjen dhe hekurosjen.

Mposhtja e stereotipeve

© Televisión de Galicia / Youtube

Sidoqoftë, në kohën kur filluan të kryenin detyrat, rezistenca e tyre u shpërnda, sepse ata e kuptuan se këto janë aktivitete të thjeshta që mund t’i bëjnë burrat dhe gratë vetëm nëse ndjekin hapat e thjeshtë.

Një mësim jete që nuk do ta harroni kurrë

© Televisión de Galicia / Youtube

Për disa kjo ishte hera e parë që kishin mbajtur një hekur, ishte kënaqësi dhe udhëzuese në të njëjtën kohë, ne jemi mjaft të befasuar dhe prindërit janë shumë të lumtur“, tha Bravo gjatë një interviste.

Çfarë mendoni për këtë iniciativë? A njihni një shkollë tjetër ku zbatohen mësime të ngjashme? Na tregoni mendimet tuaja në seksionin e komenteve.