Metoda Gjeniale që i Ndihmon Fëmijët ta Mësojnë Tabelën e Shumëzimit pa Stërmundim

Në një moment të caktuar në shkollat fillore, zakonisht rreth moshës 7-8 vjeç, programi shkollor parasheh mësimin e stërmundimshëm të tabelës të shumëzimit.

Hija e frikës që kjo fjalë sjell me të, i frikëson fëmijët dhe prindërit shumë kohë para se të vijë momenti për ta studiuar atë, por, mbi të gjitha, shumë herë më tepër se sa do të ishte e nevojshme.

Nëse doni që fëmijët tuaj ta mësojnë atë pa u bërë një makth familjar, këtu po ju shpalosim një mënyrë efektive për ta mësuar përmendësh ata.

Mësimi i tabelës së shumëzimit me anë të tabelave të Pitagorës.

Tabelë Pitagorike

Para se të shkohet tek ushtrimi mendor i shumëzimit, është mirë të kujtojmë se fëmija duhet të ketë mësuar tashmë mirë konceptet e mbledhjes dhe zbritjes.

Kur janë në gjendje t’i kryejnë ato lloj llogaritjesh, ju mund t’i propozoni nxënësit/fëmijës vizionin e tabelës pitagorike.

Ajo shfaqet me kolonën e parë të mbushur me numrat nga 1 në 10. Fushat e tjera përmbajnë numrin e rezultatit të shumëzimit ndërmjet numrit të një kolone dhe atij të një rreshti: për shembull marrim rreshtin 7 dhe kolonën 2, pika e takimit është 14.

Mundësia e pasjes së një referimi vizual në studimin e tabelave të shumëzimit mundëson mësimin e saj më shpejt dhe më të qëndrueshëm.

Për ta prezantuar tabelën e Pitagorës tek fëmija mund të jetë e dobishme të bëhet një krahasim me një seri mbledhjesh të të njëjtit numër: për shembull, shpjegoni se 3 + 3 + 3 + 3 është e barabartë me 3×4 dhe rezultati është gjithmonë 12.

Hapi tjetër do të jetë t’i theksojmë se rezultati i 2×6 është i njëjtë me 6×2 (dhe kështu me radhë).

Falë kësaj metode ju nuk do të duhet të mbështeteni në numrat e grumbulluar në fletën e bardhë …

Fëmijët do ta shohin si një formë loje…

Por mund të shfrytëzoni një mjet intuitiv që stimulon të mësuarit vizual përveç atij mnemonik dhe që do ta transformojë këtë detyrë në diçka shumë më të ngjashme me një lojë.

Për t’u provuar!