Njerëzit janë 3 llojesh: “I pari si ushqimi, të nevojitet përherë; i dyti është si ilaçi, të nevojitet nganjëherë; i treti …/ Thëniet më të Bukura Orientale

Njerëzit janë tre llojesh: “I pari si ushqimi, të nevojitet përherë; i dyti është si ilaçi, të nevojitet nganjëherë; i treti është si sëmundja, s’të nevojitet asnjëherë.”

Më i miri njerëzve është ai që sillet mirë me familjen e tij.

Libri është shoku që nuk tregohet dy fytyrësh, nuk të lodh dhe nuk të shfaq të fshehtat.

Kush shpenzon pa llogaritur, shkatërrohet duke mos ditur.

Kush i beson kohës e tradhëton atë.

Kur shoku bën me ty shaka e ti mërzitesh, atëherë ai e lë atë, ndërsa armiku nuk e shikon që ti mërzitesh, vazhdon akoma më tepër.

Kur të gdhihesh mos e prit ngrysjen, e kur të ngrysesh mos e prit të gdhirën, ruaje shëndetin për sëmundjen, dhe jetën për vdekjen.

Kur të shikosh dhëmbët e luanit jashtë, mos kujto se ai po qesh.

Kurora e njeriut është thjeshtësia e tij.

Humbja e shokëve më të dashur është kurbeti.

I liri është rob, përderisa ai nuk ngopet, robi është i lirë kur ai kënaqet.

Injoranca është vdekje prej së gjalli dhe trupat e tyre janë të varrosur pa u varrosur.

Gjëja më e mirë në botë është dija, ndërsa gjëja më e keqe është padija.

Fytyra e qeshur është kripa e bukurisë.

Gënjeshtra ecën me një këmbë, e vërteta me dy.

Ec mbi tokë duke qënë i thjeshtë. Sa popuj ka poshtë saj, të cilët kanë qënë më të lartë se ty.

Është në rrezik ai që merr vetëm mendimin e tij.

Durimi është veshja më e bukur e njeriut.

Dy gjëra janë të pandara nga gënjështra: të premtuarit shumë dhe të kërkuarit falje shumë herë.

Dituria shoqërohet me punën. Ai që mëson, punon. Dituria e thërret punën; nëse i përgjigjet qëndron, në të kundërt, largohet.

Çdo person që pendohet bëhet pishman, e jo çdo person që bëhet pishman pendohet.

Burri i fortë punon, burri i dobët lutet.

Buzëqesh edhe sikur zemra jote të pikojë gjak.

Çdo bamërisi është lëmoshë.

Babai është dera e mesit e xhenetit.

Bamirësia është valixhja më e mirë e njeriut.

Besoji hamendjes së atij që mendon mirë për ty.

Bëj durim ndaj të keqes së ziliqarit, sepse durimi yt ka për të shkatërruar, ashtu si zjarri që ha flakët e tij kur nuk gjen farë të djegë.

Ai që ndez zjarr, një ditë do të djegë edhe gishtat e vet.