“Dy tiranë të mëdhenj ka në botë: koha dhe …”/ Thëniet më të Bukura për Kohën

Minutat janë të gjatë dhe vitet të shkurtër.

Koha është mësues i madh.

Koha është mësuese e shkëlqyer, por mjerisht, ajo i vret nxënësit e saj.

Të zgjedhësh kohën do të thotë të ruash kohën.

Një nga humbje më të pazëvendësueshme është humbja e kohës.

Nga koha dhe nga njerëzit mund të presësh kryekëput çdogjë.

Dy tiranë të mëdhenj ka në botë: rasti dhe koha.

Rregulli mëson të ruash kohën.

Minuta që i bëjnë varrin ditës, ditë që brejnë e gëlltitin vitet.

E çfarë nuk dobëson koha gjithëshkatërruese.

Çfarë rri fshehur sot, do të zbulohet me kohë.

Sado shpejt të rrjedhë koha, ajo do të ecë shumë ngadalë për atë që vetëm rri e vëzhgon lëvizjen e saj.

Harxhimi i kotë i kohës, m’i keqi harxhim.

Koha matet jo në gjatësi, por në thellësi.

Koha mund të ketë lindje të vështira, por asnjëherë dështake.

Flatrat e kohës, marrin me vete trishtimin.

Të mos i shmangesh asnjë ditë qëllimit, ja mjeti për të zgjatur kohën e për më tepër një mjet shumë i saktë, sidoqë jo fort i lehtë për t’u përdorur.

Koha i shëron të gjitha plagët.

Vetëm koha nuk e humbet kohën.

Kursejeni kohën, ajo është indi me të cilin është thurur jete.

Koha, në fund të fundit, do t’ju nxjerrë matanë lumit, dhe barra e brengave tona do të mbeten në këtë anë.

Po të mos ndërroheshin kohët, shumica e njerëzve nuk do të kishte kryekëput se ç’të bisedonte.

Ajme, nuk kalon koha, kalojmë ne.

Koha është shëmbëllimi lëvizës i përjetësisë së palëvizshme.

Koha zbulon çdo gjë të fshehtë dhe mbulon çdo gjë të qartë.

Siç ndodh shpesh në kohë fatkeqësisht, vendimi i drejtë merret atëherë kur koha tashmë ka kaluar.

Koha është më i çmuari i të gjithë thesarëve.

Koha është gjëja që njeriu mund ta përdorë më pa teklif.

Koha do të nderojë dhe do të përkrahë gjithnjë ç’është e fortë dhe do të bëjë pluhur ç’është e dobët.

Koha nuk na ndryshon, por vetëm na përsos.

Një orë sot, vlen sa dy orë nesër.

Koha është paraja me të cilën shumë njerëz paguajnë borxhet e tyre.

Shtyrja e afatit është vjedhje e kohës.