“Nëse një burrë nuk është i gatshëm të rrezikojë për mendimet e tij, atëherë ose nuk janë të mira…”/ Thëniet më të Bukura të Ezra Pound

©Wikimedia

Ezra Pound ishte një poeti dhe kritik amerikan i huaj, një figurë kryesore në lëvizjen e hershme të poezisë moderniste.

Për lexuesit tanë kemi sjellë një koleksion përfaqësues të thënive më të bukura të poetit. Ne i lexojmë të gjitha komentet tuaja, ndaj presim të na thuash cila prej thënieve mëposhtë të la më shumë mbresa:

Nëse një burrë nuk është i gatshëm të rrezikojë për mendimet e tij, ose mendimet e tij nuk janë të mira

E vetmja gjë që dikush mund t’i japë një artisti është koha e lirë për të punuar. T’i japësh një kohë të lirë një artisti do të thotë të marrësh pjesë në krijimin e tij.

Njeriu që lexon duhet të jetë një njeri i gjallë intensivisht. Libri duhet të jetë si një sferë drite në dorën e dikujt.

Letërsia është një lajm që mbetet lajm.

Nuk ka asnjë arsye pse i njëjti burrë duhet të pëlqejë të njëjtët libra në tetëmbëdhjetë dhe në dyzet e tetë.

Arsimi i vërtetë duhet të jetë i kufizuar në fund të fundit për njerëzit që këmbëngulin të dinë. Pjesa tjetër është thjesht tufë delesh.

Askush nuk e kupton një libër të thellë derisa të ketë parë dhe jetuar të paktën një pjesë të përmbajtjes së tij.

Skllav është ai që pret të vijë dikush dhe ta lirojë.

Unë dëshiroja që pluhuri im të përzihej me tuajin. Përgjithmonë dhe përgjithmonë dhe përgjithmonë.

Artisti gjithnjë është në të filluar. Çdo vepër arti e cila nuk është një fillim, një shpikje, një zbulim ka pak vlerë.

Ky nuk është libër. Kush prek këtë prek një njeri.

Shikimi është armiku i vizionit.

Një ndërtesë e vërtetë është ajo mbi të cilën syri mund të ndizet dhe të qëndrojë i përndezur.

Tempulli është i shenjtë sepse nuk është për shitje.

Eshtë e vështirë të shkruash një parajsë kur të gjitha indikacionet sipërfaqësore tregojnë se duhet të shkruash një apokalips.

Shuma e mençurisë njerëzore nuk përkufizohet në asnjë gjuhë, dhe asnjë gjuhë e vetme nuk është e aftë të shprehë të gjitha format dhe shkallët e të kuptuarit njerëzor.

Kur fjalët pushojnë së qëndruari afër gjërave, mbretëritë bien, perandoritë zbehen dhe pakësohen.

Artisti serioz duhet të jetë aq i hapur sa natyra. Natyra nuk e jep të gjithë vetveten në një paragraf. Ajo është e ashpër dhe nuk është e ndarë në kategori diskrete.

Kushdo që është shumë dembel për të zotëruar një fjalor relativisht të vogël të nevojshëm për të kuptuar Chaucer meriton të përjashtohet nga leximi i librave të mirë përgjithmonë.

Literatura madhështore është thjesht gjuhë e ngarkuar me kuptim në shkallën më të lartë të mundshme.

Asgjë e shkruar për pagesë nuk vlen të shtypet. Përveç asaj që është shkruar kundër tregut.

Ajo që ti e do mirë, mbetet.

Mos u verbo nga teoricienët dhe një shtyp gënjeshtar.

Në kohën tonë, mallkimi është analfabetizmi monetar, ashtu siç paaftësia për të lexuar shtypshkronja ishte mallkimi i shekujve të mëparshëm.

Një popull që mësohet me shkrimet e rëndomta është një popull që po humbet kontrollin e perandorisë së tij dhe të vetvetes.