“Nëse nuk mund ta përshkruani atë që po bëni si proces, nuk e dini se çfarë…”/ Thëniet më të Bukura të Edward Deming

©Wikimedia Commons

William Edwards Deming ishte një inxhinier, statisticien, profesor, autor, lektor dhe konsulent menaxhimi amerikan.

I arsimuar fillimisht si inxhinier elektronik dhe më vonë i specializuar në fizikën matematikore, ai ndihmoi në zhvillimin e teknikave të marrjes së mostrave të përdorura ende nga Departamenti i Regjistrimit i SHBA dhe Byroja e Statistikave të Punës.

Ai njihet gjithashtu si babai i lëvizjes së cilësisë. Ai është më i njohur për teoritë e tij të menaxhimit.

Për kënaqësinë e lexuesve tanë ne kemi sjellë disa prej thënieve më të bukura të tij. Si gjithnjë, në përfundim të leximit mos harroni të na thoni cilën prej thënieve mëposhtë vlerësuat më së shumti.

Ne Zot ne besojme; gjithë të tjerët sjellin të dhënat.

Të mësuarit nuk është i detyrueshëm… as mbijetesa.

Nëse nuk mund ta përshkruani atë që po bëni si proces, nuk e dini se çfarë po bëni.

Një sistem i keq do ta mundë një person të mirë çdo herë.

Nuk mjafton të bësh më të mirën, duhet të dish çfarë të bësh dhe më pas të bësh më të mirën.

Punëtori nuk është problemi. Problemi është në krye! Menaxhimi!

Përvoja në vetvete nuk mëson asgjë… Pa teori, përvoja nuk ka kuptim. Pa teori, nuk ka pyetje për të bërë. Prandaj, pa teori, nuk ka mësim.

Nuk është e nevojshme të ndryshohet. Mbijetesa nuk është e detyrueshme.

Çdo sistem është projektuar në mënyrë perfekte për të marrë rezultatin që ka.

Klienti i pakënaqur nuk ankohet: ai thjesht ndërron dyqan.

Një qëllim pa metodë është mizor.

Ju nuk e dini sesa gjëra nuk dini.

Nuk do të mjaftojë të ketë klientë që janë thjesht të kënaqur. Klientët që janë të pakënaqur dhe disa që janë thjesht të kënaqur ndryshojnë. Fitimi vjen nga klientët që rikthehen – ata që mburren me produktin ose shërbimin tuaj.

Nuk mjafton vetëm të bëni më të mirën ose të punoni shumë; Duhet të dini se për çfarë të punoni.

Cilësia është krenaria e mjeshtërisë.

Inspektimi për të përmirësuar cilësinë është shumë i vonuar, i paefektshëm, i kushtueshëm.

Cilësia nuk vjen nga inspektimi, por nga përmirësimi i procesit të prodhimit.

Çdo përmirësim thelbësor duhet të vijë nga veprimi në sistem, përgjegjësi e menaxhmentit. Urimi, lutja dhe nxitja e punëtorëve për të bërë më mirë ishte krejtësisht e kotë.

Performanca e menaxhmentit duhet të matet me potencialin për të qëndruar në biznes, për të mbrojtur investimet, për të siguruar dividentë dhe vende pune në të ardhmen përmes përmirësimit të produktit dhe shërbimit për të ardhmen, jo me dividentin tremujor.

Dështimi i menaxhmentit për të planifikuar për të ardhmen dhe për të parashikuar probleme ka sjellë humbje të fuqisë punëtore, të materialeve dhe të kohës, të cilat të gjitha rrisin koston dhe çmimin e prodhuesit që blerësi duhet të paguajë.

Konsumatori nuk është gjithmonë i gatshëm të subvencionojë këto mbetje. Rezultati i pashmangshëm është humbja e tregut. Humbja e tregut sjell papunësi.

Për sa kohë që menaxhmenti është i shpejtë për të marrë meritat për sukseset e një firme, por po aq i shpejtë për të fajësuar punëtorët e saj për dështimet e saj, nuk mund të pritet asnjë ilaç i sigurt për produktivitetin e ulët në industritë e prodhimit dhe shërbimit amerikan.

Fitimet afatshkurtra nuk janë tregues i besueshëm i performancës së menaxhmentit.

Çdokush mund të paguajë dividentë duke shtyrë mirëmbajtjen, duke ndërprerë kërkimin ose duke blerë një kompani tjetër.

Njerëzit në përgjithësi duan të bëjnë gjënë e duhur, por në një organizatë të madhe, ata shpesh nuk e kuptojnë vërtet se cila është gjëja e duhur.

Departamentet e kontrollit të cilësisë e kanë hequr punën e cilësisë nga njerëzit që mund të kontribuojnë më shumë në cilësi – menaxhimin, mbikëqyrësit, menaxherët e blerjeve dhe punëtorët e prodhimit.

Për të menaxhuar, duhet udhëhequr. Për të udhëhequr, duhet kuptuar puna për të cilën ai dhe njerëzit e tij janë përgjegjës.

Shumica e drejtuesve amerikanë mendojnë se janë në biznes për të fituar para, në vend të produkteve dhe shërbimeve.

Askush nuk i ka të gjitha përgjigjet. Për fat të mirë, nuk është e nevojshme të kesh të gjitha përgjigjet për një menaxhim të mirë.

Menaxhimi i një sistemi, bashkëpunim ndërmjet komponentëve, jo konkurrencë. Menaxhimi i njerëzve.

Përgjegjësia e ndarë do të thotë që askush nuk është përgjegjës.