“Përjashtimet jo gjithmonë vërtetojnë rregullën e vjetër. Ato mund të jenë edhe…”/ Thënie për Rregullat

©shutterstock

Në një shoqëri ku nuk ka rregulla, ose ka rregulla por askush nuk i respekton ato, atëherë aty mbizotëron kaosi dhe anarkia-me-rregulla.

Çdo shoqëri e përparuar ka rregullat e saj, dhe me to ajo garanton përparimin e saj. Ne vendosëm që sot të sjellim për lexuesit tanë disa mençuri që flasin pikërisht për rëndësinë e rregullave.

Të bindur se disa prej mençurive mëposhtë do t’ju lënë mbresa më shumë sesa të tjerat, ne presim nga ty të na thuash cila ishte ajo që ti e veçove si më të goditurën, apo më të bukurën.

Përjashtimet jo gjithmonë vërtetojnë rregullën e vjetër. Ato mund të jenë edhe paralajmëtarë të një rregulle të re.

Rregulla e rremë është gjithnjë më e keqe se mungesa e çfarëdo rregulli.

Rregulli është miku i arsyes dhe qëllimi i saj i vërtetë.

Përdoreni, por mos e shpërdoroni – kjo është rregulla e urtësisë.

Vullenti për rregullin është rregulli i vetëm në botë.

Atje ku rregullat e lojës nuk lejojnë të fitosh, xhentëlmenët anglezë i ndërrojnë rregullat.

Për të tjerët krijojmë rregulla, për vete përjashtime.

Të veprosh pa rregullat është puna më e vështirë dhe lodhëse në këtë botë.

Në fund të fundit rregulli dhe vetëm rregulli krijon lirinë. Çrregulli krijon skllavëri.

Kur rendi egzistues është padrejtësi fund e majë, atëherë vetëm shkatërrimi i tij premton ndonjë farë drejtësie.

Nuk ka rregull pa përjashtime, por përjashtimet nuk e prishin rregullin.

Rregullat e sjelljes të kujtojnë shpesh herë ceremonitë rituale; të duken pa kuptim, por ato edukojnë njerëz.

Jeta krijon rregull, por rregulli nuk krijon jetë.

Rregulli i vjetër i lëshon vendin të riut.

Kur mbi kudhër godasin shumë njerëz përnjëherë, ata duhet të respektojnë rregullin.

Për disa njerëz motivimi i vetëm i pretendimeve të tyre për thellësi mendimi është në zbulimin prej tyre të përjashtimeve nga rregulla.