“Unë gjithmonë kam menduar se veprimet e burrave janë interpretuesit më të mirë të…”/ Thëniet më të Bukura të Locke

©Depositphotos.com

John Locke ishte një filozof dhe mjek anglez, i konsideruar gjerësisht si një nga mendimtarët më me ndikim të iluminizmit dhe i njohur zakonisht si “Ati i Liberalizmit”.

I konsideruar si një nga të parët e empiristëve britanikë, duke ndjekur traditën e Sir Francis Bacon, Locke është po aq i rëndësishëm për teorinë e kontratave sociale.

Në planin ndërkombëtar, parimet politiko-juridike të Locke vazhdojnë të kenë një ndikim të thellë në teorinë dhe praktikën e qeverisë përfaqësuese të kufizuar dhe mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore nën sundimin e ligjit.

Për lexuesit tanë kemi sjellë një koleksion të thënieve më të bukura të tij, dhe presim nga ju ta ndani me ne atë që pëlqyet më së shumti prej thënieve mëposhtë:

Leximi e furnizon mendjen vetëm me materiale të dijes; është të menduarit ai që e bën tonën atë që lexojmë.

Unë gjithmonë kam menduar se veprimet e burrave janë interpretuesit më të mirë të mendimeve të tyre.

Mendimet e reja dyshohen gjithmonë, dhe zakonisht kundërshtohen, pa ndonjë arsye tjetër, por thjesht sepse nuk janë të zakonshme.

Mbrojtja e vetme kundër botës është njohja e plotë e saj.

Ne jemi si kameleonët, marrim ngjyrën dhe formën e karakterit tonë moral, nga ata që janë përreth nesh.

Duke qenë të gjithë të barabartë dhe të pavarur, askush nuk duhet të dëmtojë tjetrin në jetën, shëndetin, lirinë ose zotërimet e tij.

Edukimi krijon zotërinë, por leximi, shoqëria e mirë dhe reflektimi duhet ta përfundojnë atë.

Të duash të vërtetën për hir të së vërtetës është pjesa kryesore e përsosmërisë njerëzore në këtë botë dhe fara e të gjitha virtyteve të tjera.

Revolta është e drejta e njerëzve.

Njohuritë e asnjë njeriu këtu nuk mund të shkojnë përtej përvojës së tij.

Shpesh duhet të mësohet nga pyetjet e papritura të një fëmije sesa diskurset e gjata të burrave.

Të paragjykosh nocionet e njerëzve të tjerë para se t’i kemi shikuar ato nuk do të thotë se po tregojmë errësirën e tyre, por po nxjerrim sytë tanë.

E gjithë pasuria është produkt i punës.

Biznesi ynë këtu nuk është të dimë të gjitha gjërat, por ato që kanë të bëjnë me sjelljen tonë.

Një mendje e shëndoshë në një trup të shëndoshë, është një përshkrim i shkurtër, por i plotë i një gjendje të lumtur në këtë Botë: ai që i ka këta të dy, ka pak për të dëshiruar; dhe ai që dëshiron njërën prej tyre, ka pak më shumë për tjetrën.

Një shenjë e gabuar e dashurisë për të vërtetën nuk është aplikimi i ndonjë rregulli me siguri më të madhe se sa provat mbi të cilat është ndërtuar.

Fortësia është roje dhe mbështetje e virtyteve të tjera.

Asgjë nuk është në intelekt që nuk ishte përpara në shqisa.

Ka një mijë mënyra për t’u pasuruar, por vetëm një për në Parajsë.

Asnjë paqe dhe siguri midis njerëzimit – lëre më miqësinë e përbashkët – nuk mund të ekzistojë kurrë për sa kohë që njerëzit mendojnë se qeveritë marrin autoritetin e tyre nga Zoti dhe që feja të përhapet me forcë.

Duke shkelur ligjin e natyrës, shkelësi deklaron veten të jetojë sipas një rregulli tjetër sesa ai i arsyes dhe barazisë së përbashkët.

Çfarë të shqetëson të zotëron.

Identiteti Personal varet nga Ndërgjegja jo nga Substanca.

Më e çmuara nga të gjitha zotërimet është pushteti mbi veten tonë.

Eshtë ambicie e mjaftueshme që të punësohesh si një nën-punëtor në pastrimin e tokës pak, dhe heqjen e disa mbeturinave që qëndrojnë në rrugën e dijes.

Kush jemi ne për t’i treguar dikujt se çfarë mund të bëjë ose çfarë nuk mund të bëjë?

Qëllimi i ligjit nuk është pengimi ose frenimi, por ruajtja dhe zgjerimi i lirisë.